Održan sastanak za uključivanje u projekt „Jačanje integriteta javnog sektora“

Na inicijativu Ministarstva uprave, Državnog instituta za javnu upravu Republike Finske i Visoke škole za javnu uprave Republike Francuske u prostorijama Županijske uprave održan je pripremni sastanak za uključivanje u Twinning projekt „Jačanje integriteta javnog sektora“

U ovom projektu  Koprivničko-križevačka županija ima priliku biti izabrana za pilot tijelo kao jedna od tri jedinice regionalne samouprave, uz tri tijela države uprave i tri pravne osobe s javnim ovlastima.

Naime, radi jačanja kapaciteta upravljanja te stvaranja etičke infrastrukture kroz projekt će se, između ostalog, utvrditi metodologija za izradu strategija i planova integriteta za službenike, analiza radnih mjesta osjetljivih na korupciju te osnaživanje etičkih povjerenika. Provedba projekta podignut će razinu svijesti o potrebi pridržavanja etičnog ponašanja u obavljanju poslova javne uprave što će u konačnosti doprinijeti većem zadovoljstvu građana radom javne uprave.

Sastanku su ispred projektnih partnera prisustvovale dugoročna savjetnica za Twinning Ulla Jarvela-Seppien, stručnjakinja Eva Salonen i RTA suradnica Twinning savjetnice Darija Gradski, dok su ispred Koprivničko-križevačke županije sudjelovali voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i europske fondove Vladimir Šadek, viša savjetnica za međunarodne odnose Nataša Krobot Hrastić, član Etičkog povjerenstva Miroslav Belobrk, etički povjerenik Suzana Zemljak i voditeljica Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala Vesna Pribeg Peričić.

Služba ureda župana