Održana prva sjednica Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Županijske uprave u utorak, 10. listopada održana je prva sjednica Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, kojoj su prisustvovali predsjednik Povjerenstva Dražen Sačer te članovi Željko Pintar i Branko Mesarov.

Na dnevnom redu bile su informacije o pripremi Zakona o etičkom sustavu u javnom sektoru, kojim će se urediti institucionalni okvir za uspostavu etičkog sustava vrijednosti u javnom sektoru, prava i obveze povjerenika za etiku, nadležnost Etičkog povjerenstva zaposlenika u javnom sektoru i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose te način rješavanja pritužbi na neetično ponašanje zaposlenika.

Raspravljalo se i o informacijama o prikupljenim izjavama o prihvaćanju Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, a vrijedi podsjetiti kako mandat Povjerenstva traje do isteka mandata članova Županijske skupštine.

Služba ureda župana