PORA održala prezentaciju Poziv za iskaz interesa prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“

U prostorima PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja u utorak, 13. veljače održana je prezentacija Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kojoj je prisustvovao i zamjenik župana Ratimir Ljubić sa suradnicima.

U svom obraćanju, ravnateljica PORA-e Melita Birčić istaknula je kako je od 2012. godine, kada je započela provedba Programa, pa do danas za područje Koprivničko-križevačke županije alocirano 13.215.577,41 kuna, a u konačnici je odobreno 14.080.000,00 kuna, odnosno više od prvotnih alokacija.

Zamjenik Ljubić izrazio je zadovoljstvo velikim odazivom predstavnika jedinica lokalne samouprave te ih je pozvao da koriste stručnu pomoć PORA-e u prijavi projekata na ovaj Poziv, ali i na ostale natječaje iz nacionalnih i EU izvora, a sve u cilju ravnomjernog razvoja svih dijelova Županije.

U prezentaciji Programa istaknuo je kako je namijenjen sufinanciranju infrastrukturnih radova na objektima komunalne, socijalne, gospodarske te okolišne infrastrukture i zaštite okoliša,  a prihvatljivi podnositelji su jedinice lokalne samouprave I., II., III. i IV. skupine prema indeksu razvijenosti koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine. Na području Koprivničko-križevačke županije to su sve jedinice lokalne samouprave osim gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevca te općine Kalinovac.

Alokacija za Koprivničko-križevačku županiju iznosi 3.700.000,00 kuna, podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje, a sufinancirat će se projekti u minimalnom iznosu od 100.000,00 kuna s PDV-om do maksimalno 1.000.000,00 kuna s PDV-om.

Služba ureda župana