PORA uspješno priprema i provodi projekte u okviru programa „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji“

Od listopada 2016. godine PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja provodi program pod nazivom „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji“ čiji je cilj priprema što većeg broja projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz EU fondova kako bi se pojačao intenzitet povlačenja EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Provedba programa teče vrlo uspješno, budući da je PORA u proteklih 15 mjeseci pružila savjetodavnu i stručnu podršku kod pripreme čak 22 projektna prijedloga sveukupne vrijednosti 80,5 milijuna kuna. Od pripremljena 22 projektna prijedloga, u 2017. godini odobreno je za financiranje njih 8 ukupne vrijednosti 43 milijuna kuna. Projektni prijedlozi pripremljeni su u suradnji s partnerima/korisnicima – Koprivničko-križevačkom županijom, gradovima, općinama, institucijama, osnovnim i srednjim školama, a usmjereni su na široki spektar potreba javnog i civilnog sektora kao što su obrazovanje, socijalne usluge, ruralni razvoj, zaštita okoliša i zdravstvena zaštita.

Tako su od prijavljena 22 projektna prijedloga odobrena tri projekta iz Programa ruralnog razvoja u vrijednosti od 12,2 milijuna kuna, i to u sklopu operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, iz područja energetske obnove odobrena su dva projekta ukupne vrijednosti gotovo 11 milijuna kuna, i to u sklopu Poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, a s područja zdravstvene zaštite odobren je projekt vrijedan 8,2 milijuna kuna prijavljen na natječaj „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“. Nadalje, u području obrazovanja odobren je projekt vrijedan 10 milijuna kuna prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, faza III, a odobren je i projekt vrijedan 1,6 milijuna kuna prijavljen na natječaj „Razvoj poslovne infrastrukture“.

Osim pružanja savjetodavne i stručne pomoći JLP(R)S-ima kroz pripremu projektnih prijedloga, PORA je u sklopu Programa, s ciljem jačanja kapaciteta JLPR(S)-a, organizirala i dvije edukacije s područja pripreme i provedbe EU projekata na teme „Državne potpore“ i „Financijsko upravljanje EU projektima“. U narednom periodu provedbe Programa očekuju se rezultati ostalih prijavljenih projektnih prijedloga, a PORA će nastaviti i dalje pružati savjetodavnu i stručnu podršku kod pripreme projektnih prijedloga i jačanja kapaciteta predstavnika JLP(R)S-a.

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje da se za detaljnije informacije o natječajima, kao i stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi projekata za iste obrate u PORA-u, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica ili jave na broj telefona 048/621-978.

Služba ureda župana