Poziv na testiranje i intervju – referent/ica za poslove zaštite i spašavanja

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu Natječaja  za prijam službenika/ice na neodređeno vrijeme u Službu ureda župana Koprivničko-križevačke županije, upućuje

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

Dana 8. studenoga 2017. godine (srijeda) s početkom u 7,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 28/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

referent/ica za poslove zaštite i spašavanja

 u Službi ureda župana  – 1 izvršitelj/ica

temeljem objavljenog Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta za poslove zaštite i spašavanja  u Službi ureda župana u Koprivničko-križevačkoj županiji, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 102/17.  i na stranici Koprivničko-križevačke županije www.kckzz.hr.

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i mogu pristupiti na testiranje su

 KREŠIMIR ŠKVORC

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Natječaj povučena.

Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama za pripremanje provjere znanja  te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama na www.kckzz.hr (natječaji).

Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provoditi će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog Natječaja.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.kckzz.hr i na oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, prizemlje.

PREDSJEDNIK
Ratimir Ljubić, dipl.ing.