Poziv za dostavu ponuda – usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade OŠ Kloštar Podravski i dogradnju sportske dvorane