Predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova prisustvovala okruglom stolu “Ravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada”

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora organizrali su okrugli stol na temuRavnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada”, kojemu je prisustvovala i predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić.

Uvodno izlaganje je održala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, u kojemu je govorila o trendovima na tržištu rada temeljem pritužbi građana te o rezultatima istraživanja i analiza opisanih u Izvješću o radu za 2017. godinu.

Položaj žena na tržištu rada i dalje je lošiji od položaja muškaraca, a na probleme s poslodavcima žene nailaze kada je riječ o majčinstvu, izložene su spolnom uznemiravanju kao i nesigurnim radnim uvjetima. Nedostaju i mjere za usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza. Napravljen je presjek položaja žena na tržištu rada tijekom posljednjih sedam godina te su brojke ostale gotovo istovjetne. Kada se govori o nesigurnim radnim uvjetima, a posebno o radu na određeno vrijeme, zamjetno je povećanje jer se preko 92 % ugovora zasniva na određene vrijeme, a u tome prednjače žene s više od 54 %. Također je prisutan veliki jaz u plaćama i iznosi 11,3 %. U javnom sektoru ide i do 16 posto, a u područjima gdje je žena izrazito podzastupljena kada govorimo o plaćama i do 20 posto to  je o području zdravstva, socijale i financija. Pravobraniteljica je upozorila kako se spolno uznemiravanje povećava  te joj se javljaju isključivo žene, a upravo nesigurni uvjeti rada dovode do povećanja spolnog uznemiravanja žena pa im se često uvjetuje nemoralnim ponudama ostanak na radnom mjestu.

Govorila je zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter o iskustvima njihovog ureda. Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč Knežević ukazala je na problematiku zapošljavanja žena s invaliditetom. Tijekom prošle godine je zaposleno ukupno 196.820 osoba od čega 3366 osoba s invaliditetom među kojima većinom i to 61,1 posto muškaraca. Govoreći o ženama s invaliditetom na tržištu rada posebno je upozorila na nepovoljnu poziciju žena koje koriste pravo na skraćeno radno vrijeme zbog djeteta s teškoćama u razvoju. Kada majka koristi to pravo, ona je za poslodavca osoba koja je manje vrijedna.

Pravna savjetnica u Hrvatskoj udruzi radničkih sindikata Katarina Perković je upozorila kako su najranjivije skupine na tržištu rada trudnice i majke. Iako se čini da je pravni okvir dobar, u situaciji kada je prisutna potpunu nesigurnost na tržištu rada i kada je pravilo rad na određeno vrijeme, nemoguće je zaštiti majke i trudnice od otkaza. Istekom ugovora na određeno vrijeme, on se ne produljuje i one ostaju nezaštićene.

Anamarija Tkalčec iz CESI-a je predstavila analizu stanja i potreba žena na tržištu rada te predstavila njihova iskustva i program “Žene biraju novu šansu”, koji između ostaloga, obuhvaća radionice za jačanje samopouzdanja dugotrajno nezaposlenih žena, osobni razvoj, postavljanje ciljeva, komunikacijske i prezentacijske vještine te vještine vođenja i pregovaranja. Program je do sada pokazao dobre rezultate jer se iza svakog ciklusa održanih radionica nekoliko žena uspješno zaposli.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova