Sastanak o ustanovljenju novih lovišta

Zamjenik župana Darko Sobota održao je sastanak s predsjednikom Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije Nevenkom Jakopovićem na temu ustanovljenja novih lovišta na području zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/101 – „Križevci“.

Na sastanku je posebno istaknuta okolnost očekivanja prethodnih suglasnosti i postupka arbitraže od strane Ministarstva poljoprivrede, a zamjenik Sobota informirao je predsjednika Lovačkog saveza kako su na Županijsku skupštinu poslani prijedlozi Odluka o davanju u zakup zajedničkih otvorenih lovišta VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ i VI/109 – „Ruševac“, te će nakon donošenja istih nacrti Ugovora za navedena lovišta biti poslani Državnom odvjetništvu sukladno Zakonu o lovstvu.

Predsjednik Lovačkog saveza obavijestio je zamjenika Sobotu da Lovački savez kao lovozakupnik zajedničkih lovišta  na području Koprivničko-križevačke županije te kao odgovorni za čuvanje lovišta koja nisu u zakupu, ima probleme sa štetama od naleta divljači na vozila, te kako bi po tom pitanju trebalo nešto mijenjati u sudskoj praksi.

Služba ureda župana