Zamjenik Ljubić na Tehničkom zboru žurnih službi u Križevcima

U sklopu obilježavanja Mjeseca zaštite od požara i Tjedna Crvenog križa, u četvrtak 24. svibnja na Strosssmayerovom trgu u Križevcima održan je Tehnički zbor žurnih službi koje djeluju na području Grada Križevaca, čemu je prisustvovao i zamjenik župana Ratimir Ljubić sa suradnicima.

Vježbu su organizirali Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Križevci, a osim njih, sudjelovali su i VZO Grada Križevaca, Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Policijska postaja Križevci, Hrvatska gorska služba spašavanja, Odred izviđača Križevci i AMK Križevci.

Žurne služne prezentirale su opremu s kojom raspolažu te načine postupanja u hitnim situacijama, a građani su mogli iskoristiti priliku te provjeriti svoje zdravstveno stanje mjerenjem razine šećera u krvi i krvnog tlaka, kao i sudjelovati u raznim aktivnostima.

U ime organizatora okupljene je pozdravio zapovjednik JVP Križevci Ivan Matosović, a pohvale predstavnicima službi na kvalitetnom obavljanju zadaća uputili su zamjenik Ljubić te ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Đurđica Trbus. U ime Grada Križevaca, obratio se zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević, koji je kazao kako su ovakva događanja prilika da se provjeri spremnost žurnih službi te koordinira njihov rad.

Služba ureda župana