Zamjenik Sobota sastao se s načelnicima općina Peteranec i Virje

Zamjenik župana Darko Sobota u utorak, 20. ožujka sastao se s načelnikom Općine Virje Mirkom Perokom te načelnikom Općine Peteranec Krešimirom Matijašićem koji su ga upoznali s tekućim i planiranim investicijama u vodnom  gospodarstvu, s naglaskom na gradnju sustava odvodnje na području spomenutih općina.

Također je bilo riječi i o investicijama u prometnu infrastrukturu, a zamjenik Sobota načelnicima je predstavio aktualne informacije o sufinanciranju programa i projekata u segmentu ravnomjernog razvoja i vodne infrastrukture.

Na kraju sastanka načelnici su zahvalili Županiji na kontinuiranoj podršci te izrazili želju za daljnjom suradnjom.

Služba ureda župana