Županija sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

U srijedu, 30. svibnja 2018. godine u prostorima Županijske uprave održan je  sastanak Radne grupe za izradu i izvještavanje o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2020. godine na temu sudjelovanja Koprivničko-križevačke županije u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Sastanku je prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić i ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić koji su uvodno pozdravili članove Radne grupe te naglasili važnost sudjelovanja Koprivničko-križevačke županije u izradi Nacionalne razvojne strategije.

Na sastanku se raspravljalo o materijalu koji će se dostaviti u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a odnosi se na analizu postojećeg stanja u Koprivničko-križevačkoj županiji, prioritetna područja koja su nositelji razvoja Županije, potencijale za rast i razvoj županije, SWOT analizu, ključne pokazatelje uspješnosti i razvojni smjer Županije te su usuglašeni stavovi oko konačnog teksta.

Služba ureda župana