Sazvan nastavak 7. sjednice Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sazvao je nastavak 7. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, započete dana 16. svibnja 2018. godine u 16,00 sati za dan

24. svibnja 2018. (četvrtak) u 16,00 sati. 

Sjednica će se održati u Koprivnici,  zgrada Veleučilišta, Trg bana J. Jelačića 6, (ulaz u zgradu iz Svilarske ulice).

O B R A Z L O Ž E N J E

Dana 16. svibnja 2018. godine s početkom u 16,00 sati započela je 7. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije u Gradskoj vijećnici Grada Koprivnica.

Prekid Županijske skupštine kao i njen nastavak određen je temeljem odredbe članka 147. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 12/13., 8/14., 9/15. 11/15.- pročišćeni tekst, 15/17., 2/18. i 3/18.–pročišćeni tekst) koji utvrđuje pravo predsjedniku Županijske skupštine na prekid i odgodu sjednice za najdulje 10 dana, ukoliko se za vrijeme njenog trajanja utvrdi kako nema više potrebnog broja članova Županijske skupštine.