Javni pozivi u gospodarstvu

Javni pozivi i natječaji / 04.02.2019.

Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva T 100043 Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije

Do 04. veljače 2019. godine zaprimljeno je 52 zahtjeva korisnika za 118 ugovora za kupnju poljoprivrednog zemljišta u nominalnoj vrijednosti od 1.124.440,57 kuna. Sukladno članku IV. Javnog poziva isti se privremeno zatvara te nakon obrade pristiglih zahtjeva i utvrđivanja njihove valjanosti utvrdit će se da li su rezervirana sredstva Proračuna u cijelosti utrošena.