Javni pozivi u gospodarstvu

Javni pozivi i natječaji / 09.12.2020.

Javni poziv za Aktivnost: A – 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17., i 98/19), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18 – pročišćeni tekst i 4/20), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke […]

Javni pozivi i natječaji / 01.12.2020.

Izmjene Javnog poziv za Tekući projekt T 100091 potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. 123/17. i 98/19), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. 11/15. 2/18. i 3/18)  – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu […]

Javni pozivi i natječaji / 01.12.2020.

Izmjene Javnog poziva za Tekući projekt T 100091 Potpora male vrijednosti za preradu, čuvanje i prodaju voća, povrća i vinogradarstvo po direktivi 1407

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. 123/17. i 98/19), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. 11/15. 2/18. i 3/18)  – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu […]

Javni pozivi i natječaji / 01.12.2020.

Izmjene Javnog poziva za Tekući projekt T 100091 Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. 123/17. i 98/19), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. 11/15. 2/18. i 3/18)  – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu […]

Javni pozivi i natječaji / 30.09.2020.

JAVNI POZIV vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 1. i stavka 2. i 3. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18., 32/19. i 32/20.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – pročišćeni tekst i 4/20.), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. […]

Javni pozivi i natječaji / 02.06.2020.

Obavijest o privremenom zatvaranju – Javni poziv za T 100093 – potpora male vrijednosti po direktivi 1407

Po objavi Javnog poziva za tekući projekt T 100093 potpore male vrijednosti po direktivi 1407, KLASA: 302-01/20-01/12, URBOJ:2137/1-04/08-20-1 (u daljnjem tekstu: Javni poziv), do 01. lipnja 2020. godine zaprimljeno je 20 zahtjeva za subvencioniranje 50% ulaganja u materijalnu imovinu odnosno ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora te kupnju opreme, maksimalno 50.000,00 kn.