Javni pozivi u gospodarstvu

Javni pozivi i natječaji / 03.02.2020.

Javni poziv za Tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.), članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za […]

Javni pozivi i natječaji / 03.02.2020.

Javni poziv za Aktivnost A 100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI na području Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.), članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za […]

Javni pozivi i natječaji / 31.01.2020.

Prijave za izlaganje na Viroexpo-u

Na jubilarnom 25. međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede “Viroexpo”, 13.-15. ožujka 2020., Koprivničko-križevačka županija biti će Županija partner, stoga u suradnji sa HOK Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije organiziramo predstavljanje poduzetnika na zajedničkom izlagačkom prostoru.

Javni pozivi i natječaji / 27.01.2020.

Javni poziv za kapitalni projekt K 100068 Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15, 11/15 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za […]

Javni pozivi i natječaji / 27.01.2020.

Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2020. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15, 11/15 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za […]

Javni pozivi i natječaji / 27.01.2020.

Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2020. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15, 11/15 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za […]

Javni pozivi i natječaji / 16.12.2019.

Obavijest o zatvaranju Javnih poziva A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi i T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekta javnog i privatnog sektora

Više se neće zaprimati novi zahtjevi za aktivnost A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi i tekući projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekta javnog i privatnog sektora, zbog isteka roka za podnošenje zahtjeva kao i zbog utroška sredstava planiranih u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu. Svi zahtjevi koji će […]