Javni pozivi u gospodarstvu

Javni pozivi i natječaji / 02.06.2020.

Obavijest o privremenom zatvaranju – Javni poziv za T 100093 – potpora male vrijednosti po direktivi 1407

Po objavi Javnog poziva za tekući projekt T 100093 potpore male vrijednosti po direktivi 1407, KLASA: 302-01/20-01/12, URBOJ:2137/1-04/08-20-1 (u daljnjem tekstu: Javni poziv), do 01. lipnja 2020. godine zaprimljeno je 20 zahtjeva za subvencioniranje 50% ulaganja u materijalnu imovinu odnosno ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora te kupnju opreme, maksimalno 50.000,00 kn.

Javni pozivi u gospodarstvu / 20.05.2020.

Otvoren javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_112_3312.html.