Javni pozivi u gospodarstvu

Javni pozivi i natječaji / 05.03.2021.

Obavijest o privremenom zatvaranju – Javni poziv za T 100093 – potpora male vrijednosti po direktivi 1407

Po objavi Javnog poziva za tekući projekt T 100093 potpore male vrijednosti po direktivi 1407, KLASA: 302-01/21-01/3, URBOJ:2137/1-04/08-20-1 (u daljnjem tekstu: Javni poziv), od 15. veljače 2021. godine zaprimljeno je 13 zahtjeva za subvencioniranje  50% ulaganja u materijalnu imovinu odnosno ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora te kupnju opreme, maksimalno 50.000,00 kn.