Javni pozivi u gospodarstvu

Javni pozivi i natječaji / 25.05.2021.

Zatvaranje Javnog poziva za A 100199 – potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START UP“

Obavještavamo potencijalno zainteresirane nezaposlene / zaposlene, koji su svoju egzistenciju namjeravali osigurati samozapošljavanjem, da je iskorištenjem planiranih sredstava u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu zatvoren Javni poziv za aktivnost A 100199 – potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START UP“ te se zahtjevi više neće zaprimati. KLASA:302-01/21-01/2 URBROJ:2137/1-04/08-21-7 Koprivnica, 25. svibanj 2021. ŽUPAN : Darko […]

Javni pozivi i natječaji / 26.04.2021.

Javni poziv za poduzetničke kredite po projektu „OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE“

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19. i 9/20.) i čl. 9 Odluke o izvršavanju Proračuna […]

Javni pozivi i natječaji / 05.03.2021.

Obavijest o privremenom zatvaranju – Javni poziv za T 100093 – potpora male vrijednosti po direktivi 1407

Po objavi Javnog poziva za tekući projekt T 100093 potpore male vrijednosti po direktivi 1407, KLASA: 302-01/21-01/3, URBOJ:2137/1-04/08-20-1 (u daljnjem tekstu: Javni poziv), od 15. veljače 2021. godine zaprimljeno je 13 zahtjeva za subvencioniranje  50% ulaganja u materijalnu imovinu odnosno ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora te kupnju opreme, maksimalno 50.000,00 kn.