Javni pozivi u gospodarstvu

Javni pozivi i natječaji / 23.02.2018.

Javni poziv za Tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100054 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna.

Javni pozivi i natječaji / 23.02.2018.

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga T- 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2018. godini

Pozivaju se Udruge s područja Koprivničko-križevačke županije čija se glavna grupa djelatnosti odnosi na gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Udruge) da u skladu s Tekućim projektom 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja dostave svoje zahtjeve, za što je Proračunom Koprivničko – križevačke županije rezervirano 350.000,00 kn na kontu 381 u 2018. godini.