Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 27.02.2018.

Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva T 100043 Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije

Na osnovu proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. dana 23. veljače 2018. objavljen je Javni poziv za T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta sufinanciranjem komasacije. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna.

Javni pozivi i natječaji / 23.02.2018.

Javni poziv za Tekući projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

Pozivaju se zainteresirane JLS, gospodarske pravne osobe i OPG-i u sustavu PDV-a (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županija, da u skladu s tekućim projektom T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora, za koji je rezervirano 250.000,00 kn, dostave s

Javni pozivi i natječaji / 23.02.2018.

Javni poziv za Aktivnost A100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

Pozivaju se poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG) udruženi u poslovnu ideju marketinške promocije vlastitih proizvoda (interesne grupe poduzetnika) zainteresirani za zajedničkim sudjelovanjem na tuzemnim i međunarodnim sajmovima, da u skladu s Aktivnošću A 100021 za koju je rezervirano 70.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Javni pozivi i natječaji / 23.02.2018.

Javni poziv za Aktivnost A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

Pozivaju se zainteresirane fizičke osobe/obrtnici (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija), da u skladu s aktivnošću A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina, kojom se potiču programi cjeloživotnog učenja sa polaganjem majstorskih ispita i ispita o stručnom osposobljavanju, dostave svoje zahtjeva.