Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 27.01.2017.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije

Postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije i kriteriji vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta te vrijeme za sklapanje ugovora o zakupu zajedničkog lovišta utvrđeni su Odlukom o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije

Javni pozivi i natječaji / 04.11.2016.

Obavijest vezana uz Javni poziv T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima- izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata

Proračunska sredstva po Javnom pozivu T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima- izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2016. godini su utrošena te Koprivničko – križevačka županija više neće primati nove zahtjeve

Javni pozivi i natječaji / 18.10.2016.

Izmjena i dopuna Javnog poziva za Tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Točka I. mijenja se i glasi:“ Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100054 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 240.000,00 kuna

Javni pozivi i natječaji / 18.10.2016.

Izmjena i dopuna javnog poziva za Tekući projekt: T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Točka I. mijenja se i glasi:“ Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 370.000,00

Javni pozivi i natječaji / 14.07.2016.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga iz djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2016. godini

Na temelju provedenog Javnog natječaja i Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za gospodarstvo dodjeljuju se donacije za programe/projekte udruga u iznosu od 81.514,00 kuna za potrebe 9 udruga koje imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije.