Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 06.06.2018.

Izmjene i dopune Javnog poziva za tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije. Korisnici sa područja jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS) prema indeksu razvijenosti JLS (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti NN 132/17), koje samostalno nemaju rezervirana sredstva za istu namjenu u proračunu za 2018. godinu, osim za namjene u točki 2. pod b, c i d, prihvatljivi su podnositelji zahtjeva.

Javni pozivi i natječaji / 27.02.2018.

Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva T 100043 Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije

Na osnovu proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. dana 23. veljače 2018. objavljen je Javni poziv za T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta sufinanciranjem komasacije. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna.

Javni pozivi i natječaji / 23.02.2018.

Javni poziv za Tekući projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

Pozivaju se zainteresirane JLS, gospodarske pravne osobe i OPG-i u sustavu PDV-a (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županija, da u skladu s tekućim projektom T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora, za koji je rezervirano 250.000,00 kn, dostave s