Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 19.10.2017.

Izmjena i dopuna Javnog poziva za tekući projekt: T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

I.

Točka I. mijenja se i glasi:“ Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 540.000,00 kuna.“

Javni pozivi i natječaji / 24.03.2017.

Javni poziv za tekući projekt: T 100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100054 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Javni pozivi i natječaji / 24.03.2017.

Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

Pozivaju se zainteresirani pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede da u skladu sa Tekućim projektom: T–100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi – Program 1016: Ruralni razvoj na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/10-16-14 od 14. prosinca 2016. godine, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje tekućeg projekta T–100015 u podskupini 352 u 2017. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 300.000,00 kuna.