Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 23.02.2018.

Javni poziv za Aktivnost A100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

Pozivaju se poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG) udruženi u poslovnu ideju marketinške promocije vlastitih proizvoda (interesne grupe poduzetnika) zainteresirani za zajedničkim sudjelovanjem na tuzemnim i međunarodnim sajmovima, da u skladu s Aktivnošću A 100021 za koju je rezervirano 70.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Javni pozivi i natječaji / 23.02.2018.

Javni poziv za Aktivnost A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

Pozivaju se zainteresirane fizičke osobe/obrtnici (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija), da u skladu s aktivnošću A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina, kojom se potiču programi cjeloživotnog učenja sa polaganjem majstorskih ispita i ispita o stručnom osposobljavanju, dostave svoje zahtjeva.