Natječaji za prijam u službu

Javni pozivi i natječaji / 13.01.2017.

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službu ureda župana – Viši stručni suradnik/ica za komunikacije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Službe ureda župana raspisuje N A T J E Č A J za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službu ureda župana – VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA KOMUNIKACIJE – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni pozivi i natječaji / 17.11.2016.

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Koprivničko-križevačku županiju

SLUŽBA UREDA ŽUPANA – 1 (jedan) polaznika/ica prvostupnik/ica ili magistar/a novinarstva, politologije ili komunikologije osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja komunikacija i protokola, UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU – 1 (jedan) polaznika/ica prvostupnik/ica ili magistar/a građevinarstva, arhitekture ili strojarstva osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja građevinarstva-energetske učinkovitosti,

Javni pozivi i natječaji / 18.10.2016.

Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE, ISPOSTAVE ĐURĐEVAC I KRIŽEVCI  ZA UPRAVNO PODRUČJE UREDSKOG POSLOVANJA Valentina Lovriček, Katarina Šandrovčan i Petra Kamenarić Dana 24. listopada 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5 Koprivnica. ——————————————————————————— UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO […]