Natječaji za prijam u službu

Javni pozivi i natječaji / 25.06.2021.

Informacija uz objavljeni javni natječaj za višeg stručnog suradnika za europske fondove u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu od 16. lipnja 2021. godine

Za objavljeni javni natječaj za višeg stručnog suradnika za europske fondove u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu od 16. lipnja 2021. godine, stavljaju se nove Upute s dopunjenim pravnim izvorima za pripremu polaganja pisanog testa iz posebnog dijela testiranja. Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam višeg stručnog suradnika/ice za europske fondove u […]

Javni pozivi i natječaji / 16.06.2021.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko – križevačke županije, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu […]

Javni pozivi i natječaji / 08.01.2021.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri […]

Javni pozivi i natječaji / 26.08.2020.

NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša […]