Natječaji za prijam u službu

Javni pozivi i natječaji / 26.03.2015.

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE – 1 (jedan) magistar/a novinarstva, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja komunikacija i protokola, – 1 (jedan) magistar/a politologije, osposobljavati će se za obavljanje poslova iz upravnog područja komunikacija i protokola.

Javni pozivi i natječaji / 06.02.2015.

Natječaj za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik za proračun

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije, raspisuje Natječaj za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU Viši stručni suradnik za proračun […]

Javni pozivi i natječaji / 19.09.2014.

Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme – viši referent/ica za poslove Županijske skupštine

Pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije raspisuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko- križevačke županije – viši referent/ica za poslove Županijske skupštine

Javni pozivi i natječaji / 18.09.2014.

Oglas za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, raspisuje OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme u UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju – 4 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme zbog povećanja obima poslova najduže šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci