Natječaji za prijam u službu

Natječaji za prijam u službu / 13.11.2012.

Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije raspisuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme
do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Natječaji za prijam u službu / 14.01.2010.

NATJEČAJI za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

Pročelnik Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije raspisuju NATJEČAJE za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU.
SLUŽBA UREDA ŽUPANA : stručni suradnik/ica za odnose s javnošću – jedan izvršitelj/ica, UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT stručni savjetnik/ica za znanost, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu