Natječaji za prijam u službu

Natječaji za prijam u službu / 13.11.2012.

Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije raspisuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme
do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Natječaji za prijam u službu / 14.01.2010.

NATJEČAJI za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

Pročelnik Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije raspisuju NATJEČAJE za prijam službenika/ice u službu u KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU.
SLUŽBA UREDA ŽUPANA : stručni suradnik/ica za odnose s javnošću – jedan izvršitelj/ica, UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT stručni savjetnik/ica za znanost, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu

Natječaji za prijam u službu / 26.10.2009.

IZMJENA UPUTA ZA TESTIRANJE za radna mjesta u Službi ureda župana

Pravni izvor za pripremanje kandidata za testiranje u POSEBNOM DIJELU pod rednim brojem 3. mijenja se i glasi: “3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine” 108/96, 79/07, prema čl. 34. Zakona o zaštiti tajnosti podataka 79/07, njegovim stupanjem na snagu prestaju vrijediti odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka 108/96 osim odredbi u glavi 8. i 9.)”.