Natječaji za prijam u službu

Javni pozivi i natječaji / 06.10.2017.

OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju

Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, raspisuje OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj/ica, sjedište u Koprivnici, na određeno vrijeme zbog povećanja obima poslova, najduže šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci.

Javni pozivi i natječaji / 04.10.2017.

OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, raspisuje OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE 1. […]

Javni pozivi i natječaji / 13.01.2017.

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službu ureda župana – Viši stručni suradnik/ica za komunikacije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Službe ureda župana raspisuje N A T J E Č A J za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službu ureda župana – VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA KOMUNIKACIJE – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.