Javni pozivi i natječaji

Lipanj 19

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2019./2020.

U Koprivničko-križevačkoj županiji slobodnih mjesta za upis  u prvi razred za školsku godinu ima 1.049 u 51 razrednom  odjelu. Učenici zainteresirani za glazbene programe imaju na raspolaganju 4 razredna odjela sa 67 mjesta (Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci.

Lipanj 17

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – gradnja podzemnog prespojnog voda KB 10(20) kV i nove trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Petra Zrinskog (2202) na mjestu postojeće s raspletom KBNN mreže

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2019 u 09:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog, I kat, soba 3.

Lipanj 17

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – NN mreža -podzemni niskonaponski kabel KBNN iz trafostanice TS 10(20)/0,4 kV zona Vojarna(1213) – NN-izvodi Pošta, Elektra i Hotel

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog, I kat, soba 3.

Lipanj 05

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave računala za potrebe Upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije

VAŽNO! Sukladno člancima 7. i 16. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18), od 01. srpnja 2019. godine svi gospodarski subjekti koji su ugovorne strane u ugovorima sklopljenim u postupcima javne nabave i jednostavne nabave, obvezni su za isporučene robe, obavljene usluge i izvedene radove izdati elektronički račun. Upravni odjel […]

Svibanj 31

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine -mreža niskog napona MRNN iz TS 10/0,4 kV Gornje Vine (1408) – NN izlaz Gornje Vine – produžetak Hruškovec

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prosstorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

Svibanj 31

Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

Ovim putem, obavještavamo da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Svibanj 29

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalinovac

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 26. studenog 2018. godine, donio je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalinovac