Javni pozivi i natječaji

Svibanj 31

Rješenje Prethodne ocjene Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode),  povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku […]

Svibanj 25

Zatvaranje Javnog poziva za A 100199 – potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START UP“

Obavještavamo potencijalno zainteresirane nezaposlene / zaposlene, koji su svoju egzistenciju namjeravali osigurati samozapošljavanjem, da je iskorištenjem planiranih sredstava u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu zatvoren Javni poziv za aktivnost A 100199 – potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START UP“ te se zahtjevi više neće zaprimati. KLASA:302-01/21-01/2 URBROJ:2137/1-04/08-21-7 Koprivnica, 25. svibanj 2021. ŽUPAN : Darko […]

Svibanj 13

OBAVIJEST o provođenju PONOVNE javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš  na  dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom nositelja zahvata  Hrvatske vode, Zagreb

Dopunjena Studija o utjecaju na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata tvrtke  Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb upućuje  se na ponovnu javnu raspravu u trajanju od 8 dana temeljem Odluke  o  upućivanju na javnu raspravu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 3. svibnja 2021. godine.  Za […]