Javni pozivi i natječaji

Veljača 23

Javni poziv za Aktivnost A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

Pozivaju se zainteresirane fizičke osobe/obrtnici (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija), da u skladu s aktivnošću A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina, kojom se potiču programi cjeloživotnog učenja sa polaganjem majstorskih ispita i ispita o stručnom osposobljavanju, dostave svoje zahtjeva.

Veljača 23

Javni poziv za Tekući projekt: T – 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi

ozivaju se zainteresirani pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede da u skladu sa Tekućim projektom: T–100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi – Program 1016: Ruralni razvoj na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

Veljača 23

Javni poziv T – 100032 Subvencije poljoprivrednicima– izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Tekućim projektnom: T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima- izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2018. godini, dostave svoje zahtjeve.

Veljača 23

Javni poziv za Tekući projekt: T 100053 Potpora male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine – poljoprivreda

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava čija ekonomska veličina po „Farm accountancy dana network“ (u daljnjem tekstu FADN) kalkulatoru ne prelazi 2.000 Eura.

Veljača 23

Javni poziv za Tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100054 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna.