Javni pozivi i natječaji

Lipanj 06

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sveta Ana i Mičetinac, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 04. srpnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Lipanj 01

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade prometnog elaborata za biciklističke rute Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17.) upućuje se POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE USLUGE IZRADE PROMETNOG ELABORATA ZA BICIKLISTIČKE RUTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE PODACI O NARUČITELJU: NAZIV NARUČITELJA: Koprivničko-križevačka županija SJEDIŠTE NARUČITELJA: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica OIB: 06872053793 TELEFON: 048/658-111 TELEFAKS: […]

Lipanj 01

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II u projektima energetskih obnova osnovnih škola „Fran Koncelak“ Drnje i „Prof. Franje Viktora Šignjara“ Virje

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17.) upućuje se POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE USLUGE KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA – KOORDINATOR II U PROJEKTIMA ENERGETSKIH OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA „FRAN KONCELAK“ DRNJE I „PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA“ VIRJE PODACI […]

Svibanj 25

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sirova Katalena, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 16. lipnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Svibanj 17

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – niskonaponska mreža iz trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Karansko brdo, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.05.2018 u 08,00-10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.