Javni pozivi i natječaji

Ožujak 21

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje otpadnih voda naselja Jeduševac s pripadajuće dvije crpne stanice

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.04.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Ožujak 21

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ferdinandovac

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 19. veljače 2019. godine, donio jeProgram raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ferdinandovac

Ožujak 21

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Petar Orehovec

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 12. veljače 2019. godine, donio jeProgram raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Petar Orehovec

Ožujak 20

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – modernizacija nerazvrstane ceste BOTINOVEC – GRBAŠEVEC – ŽC 2081

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.04.2019 u vremenu od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

Ožujak 20

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine na postojećoj građevnoj čestici 971 k.o. Hlebine (Hlebine, Krste Hegedušića 28)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.04.2019 u vremenu od 8:00 do 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

Ožujak 13

Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu zahvata rušenja stabala šumoposjednika Širec u k.o. Ferdinandovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Slavica Širec, Laz 15, 48356 Ferdinandovac, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi […]

Ožujak 12

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Ivanec

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 23. siječnja 2019. godine, donio je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Ivanec