Međunarodna suradnja i EU fondovi

Alpe-Adria / 12.04.2018.

Udruga „Bolje sutra“ sudjelovala u aktivnostima Saveza Alpe Adria u Klagenfurtu

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice sudjelovala je na festivalu izjednačavanja mogućnosti INCLUSIA 2018 u Klagenfurtu u Austriji. Nositelj aktivnosti ovog projekta je Udruga “INCLUSIA, people – as we are” iz Klagenfurta, dok je Udruga „Bolje sutra“ partner sa još dvije udruge osoba s invaliditetom iz Mađarske i Slovenije. Projekt financira Saveza Alpe Adria.

Alpe-Adria / 29.03.2018.

Nastavlja se suradnja s Klasterom vinara Đurđevac u sklopu projekta Zlatna vina Alpe Adria

Nakon što je dogovoreno kako će Klaster vinara Đurđevac biti nositelj organizacije projekta Zlatna vina Alpe Adria, zamjenik župana Darko Sobota u srijedu, 28. ožujka u prostorima Županijske uprave održao je novi sastanak s predsjednikom Klastera Vladom Repom te djelatnikom Turističke zajednice grada Đurđevca Mariom Fučekom, koji će surađivati u pripremi manifestacije.

Alpe-Adria / 21.03.2018.

Zamjenik Sobota održao radni sastanak na temu projekta Zlatna vina Alpe Adria

U prostorima Županijske uprave u srijedu, 21. ožujka zamjenik župana Darko Sobota održao je radni sastanak s novim predsjednikom Klastera vinara Đurđevac Vladom Repom, kojemu su prisustvovali i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac te viši savjetnik-specijalist za međunarodnu suradnju i EU fondove Vladimir Šadek.

Javni pozivi i natječaji / 08.03.2018.

Javni poziv za Kapitalni projekt T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da, u skladu s Kapitalnim projektom T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, točka IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, KLASA:400-06/17-01/46, URBROJ:2137/1-01/04-17-4, od 04. prosinca 2017. godine i Izmjena Programa 1011: MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, KLASA:910-01/18-01/4, URBROJ:2137/1-01/04-18-1 od 26. veljače 2018. godine, dostave svoje zahtjeve.