Međunarodna suradnja i EU fondovi

Javni pozivi i natječaji / 10.03.2017.

Javni poziv za Kapitalni projekt T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16.) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu

Međunarodna suradnja i EU fondovi / 02.03.2017.

Radionica o javno privatnom partnerstvu za razvoj u sklopu projekta LADDER održana u Rimu

U Rimu je od 21. do 24. veljače u sklopu projekta LADDER, u kojem kao partner sudjeluje Hrvatska zajednica županija, održana radionica „Javno privatno partnerstvo u gospodarskom razvoju i kreiranju poslova – uloga lokalnih vlasti“. Radionica je provedena kao dio radnog paketa projekta vezanog uz transnacionalnu radnu skupinu „Javno privatno partnerstvo za razvoj“.