Novosti

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 24.11.2020.

Dogovoreno potpisivanje Razvojnog sporazuma sjevernih županija, Koren: Sporazum je alat za lakšu realizaciju naših projekata

Nakon što je župan Darko Koren krajem listopada u Krapini sudjelovao na radnom sastanku s temom inicijative za pokretanje postupka potpisivanja Razvojnog sporazuma kojeg su u Pismu namjere Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije predložili župani sjeverne Hrvatske, novi je sastanak održan u ponedjeljak, 23. studenoga u Čakovcu.

Novosti / 20.11.2020.

Međunarodni dan djeteta obilježava se uz predstavljanje publikacije “Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju”

Danas, 20. studenoga, obilježava se Međunarodni dan djeteta, odnosno dan kada je usvojena Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. S obzirom na epidemiološku situaciju, ovaj se važni datum obilježava virtualno i to predstavljanjem publikacije “Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju” koja je nastala u suradnji Ureda UNICEF-a i djece i odraslih članova Savjetodavnog odbora za dječju participaciju.