Osnovno školstvo

Osnovno školstvo / 06.06.2008.

Osnovno školstvo

U 2007. godini Koprivničko-križevačka županija imala je osnivačka prava nad 22 osnovne škole i bila je njihov nositelj financiranja.                                                                     Školsku godinu 2007/2008. polazi 8.071 učenik što je za 115 učenika manje nego u prethodnoj školskoj godini. Učenici polaze nastavu u 22 matične škole i 61 područnu školu, a rad je organiziran u 446 razrednih odjela.                                                                      […]