Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Novosti / 13.07.2017.

Pozitivno očitovanje Ministarstva glede statusa Park-šume Borik

Nakon nedavno održanog radnog sastanka s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koji je inicirala Koprivničko-križevačka županija na zahtjev Grada Đurđevca, a glede utvrđivanja statusa Park-šume Borik, od Ministarstva je stiglo pozitivno očitovanje.

Javni pozivi i natječaji / 05.07.2017.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne građevine spremišta, nositelja zahvata OPG Goran Kostanjevec

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Javni pozivi i natječaji / 28.06.2017.

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne farme za tov junadi (kapaciteta 200 UG) u Općini Sveti Ivan Žabno, nositelja zahvata OPG Marijana Stručić

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata OPG Marijana Stručić (OIB:59634446744), Trema Osuđevo 13, 48214 Sveti Ivan Žabno […]

Javni pozivi i natječaji / 21.06.2017.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne farme za tov junadi (kapaciteta 200 UG) u Općini Sveti Ivan Žabno, nositelja zahvata OPG Marijana Stručić

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Cijelu informaciju možete vidjeti ovdje.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 16.06.2017.

Informacija o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavljuje početak Javnog uvida u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada PIŠKORNICA, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Javne rasprave - okoliš i priroda / 14.06.2017.

Informacija o javnoj raspravi zahtjeva za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Vidak“, Općina Đelekovec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata BETON LUČKO d.o.o.

Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Javni pozivi i natječaji / 09.06.2017.

Objavljen prvi javni poziv za sufinanciranje sanacija odlagališta otpada EU sredstvima

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 80 milijuna kuna iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za sanaciju odlagališta neopasnog otpada. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do kraja 2018. Sufinancira se 85% ukupnih troškova, odnosno minimalno 1.875.000 kuna a maksimalno 30.000.000 […]