Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.06.2019.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC41, DIONICA KOPRIVNIČKA RIJEKA – VOJAKOVAČKI KLOŠTAR na lokaciji Grad Križevci i dio Općine Sokolovac, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.05.2019.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – SUNČANA ELEKTRANA VIRJE snage 7-8 MWp u sklopu energetskog postrojenja CPS Molve, Općina Virje, nositelja zahvata INA Industrija nafte d.d., Zagreb

OPUO informacija INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš OPUO elaborat ELABORAT zaštite okoliša Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode