Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Javni pozivi i natječaji / 28.06.2018.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateške studije o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostorng plana Koprivničko-križevačke županije

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija) trajat će 30 dana, te započeti 15. listopada 2018. godine i završiti 15. studenog 2018. godine.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 22.06.2018.

Informacija o postupku razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s uvjetima iz NRT Zaključka za proizvodnju postojećeg postrojenja za objekte prerade plina u Molvama operatera INA d.d., Molve

Postupak razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s uvjetima iz NRT Zaključka za proizvodnju postojećeg postrojenja za objekte prerade plina u Molvama operatera INA d.d., Molve vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na čijim službenim Internet stranicama će biti objavljeni i drugi dokumenti vezani uz postupak

Javne rasprave - okoliš i priroda / 06.06.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sveta Ana i Mičetinac, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 04. srpnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Javne rasprave - okoliš i priroda / 25.05.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sirova Katalena, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 16. lipnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Javni pozivi i natječaji / 07.05.2018.

Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole – za postojeće postrojenje, odlagalište „Piškornica“, Koprivnički Ivanec

Na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljeno je Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada „Piškornica“ u Koprivničkom Ivancu. Rješenje je dostupno na slijedećoj poveznici: http://www.mzoip.hr/doc/16042018_-_odlagaliste_neopasnog_otpada_kutina_.pdf

Javni pozivi i natječaji / 04.05.2018.

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu – Izgradnja šumske ceste „Đurđevačke nizinske šume odjel 61“ k.o. Đurđevac II., Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Koprivnica

Planirani zahvat „Izgradnja šumske ceste „Đurđevačke nizinske šume odjel 61“ na k.č.br.7476/1, 7476/11 i 7476/12, k.o. Đurđevac II., nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.