EKO info KKŽ

EKO info KKŽ / 27.09.2010.

EKO info (3): Što je registar onečišćavanja okoliša (ROO)?

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš koji je u obliku javnosti dostupne baze podataka o onečišćivačima i ispuštanjima onečišćujućih tvari i otpada u okoliš (zrak, tlo i vodu) iz pojedinačnih izvora. Reguliran je Pravilnikom o registru onečišćavanaj okoliša (NN 35/08).

EKO info KKŽ / 16.09.2010.

EKO info (2): Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

Odlukom Ujedinjenih naroda od 19. prosinca 1994. godine, a s ciljem naglašavanja važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, 16. rujan je proglašen međunarodnim Danom zaštite ozonskog omotača. Ove se godine obilježava 23. godišnjica Montrealskog protokola,

EKO info KKŽ / 14.09.2010.

EKO info (1): Ekološka edukacija u predškolskim ustanovama – Predavanje o reciklaži otpada u dječjem vrtiću Fijolica, Novigrad Podravski

Da bi najmlađe generacije upoznale prednosti selektivnog odvajanja korisnih komponenti otpada te ih zajednički s odraslima provodili u vrtiću i vlastitim domaćinstvima, nekoliko uvodnih riječi jučer je prethodno upućeno i njihovim roditeljima. Naime, u prostorijama dječjeg vrtića „Fijolica“ u Novigradu Podravskom, s početkom u 17,00 sati, prije uobičajenog roditeljskog sastanka, pred oko 30-tak roditelja, održano je predavanje o

EKO info KKŽ / 25.08.2010.

Od rujna – serija informativno-edukativnih članaka okolišne problematike na www.kckzz.hr

Pododsjek za zaštitu okoliša tijekom rujna planira započeti s objavom niza jednostavnih pro-ekološki orijentiranih članaka na Internet stranicama Koprivničko-križevačke županije prilagođenih široj javnosti ali i užem krugu čitatelja zainteresiranih za spomenute teme. Budući je edukacija kontinuirani proces, a informacije o zaštiti okoliša i prirode su uvijek dobrodošle, tjedno će se, pod naslovom „EKO info“ objavljivati tekstovi iz različitih područja interesa – primjeri pozitivne prakse iz sektora gospodarenja otpadom,

EKO info KKŽ / 21.06.2010.

Organizirano sakupljanje ambalaže sredstava za zaštitu bilja

Akcija „Prateći list“ predaje ambalaže sredstava zaštite bilja će se održati 30.06.2010. na lokacijama: Poljocentar d.o.o. Tesle bb, Križevci od 8.00 do 9.30 sati, Reciklažno dvorište, Adolfa Daničića bb, Koprivnica od 10.15 do 11.30 sati, Poljocentar Natura Agro d.o.o., Basaričekova 16, Đurđevac od 12.30 do 14.00 sati. Radi što kvalitetnijeg zbrinjavanja otpadne ambalaže, 2009. godine osnovano je društvo CROCPA (www.crocpa.hr) koje organizira i omogućuje besplatan povrat ambalaže SZB.

EKO info KKŽ / 28.04.2010.

Obilježavanje Dana planete Zemlja

Kišno vrijeme prepolovilo je broj onih koji su trebali, povodom obilježavanja međunarodnog Dana planete Zemlje čistiti Posebno zaštićeni biološko-geografski rezervat „Đurđevačke peske“. Ono nije smetalo učenicima četvrtih i petih razreda OŠ „Grgura Karlovčana“ i članovima Društva za uljepšavanje Grada Đurđevca „Roda“ koji su dobro obavili svoj zadatak.

EKO info KKŽ / 11.03.2010.

NATREG

Zaštićena područja predstavljaju temelj očuvanja biološke raznolikosti, ali ona ujedno predstavljaju i veliki potencijal socijalnog i gospodarskog napretka iako navedeni potencijal nije prepoznat u pozitivnom smislu već više kao određena kočnica i smetnja „normalnom“ životu. Cilj NATREG projekta je razvoj zajedničke transnacionalne strategije upravljanja u zaštićenim područjima. Za pilot područje Republike Hrvatske određeno je preventivno zaštićeno područje Regionalnog parka Mura – Drava na području Koprivničko-križevačke županije.

EKO info KKŽ / 28.08.2008.

Preventivna zaštita rijeke Drave

Preventivnu zaštitu područja rijeke Mure i Drave u kategoriji – Regionalni park, Ministarstvo kulture je proglasilo 04. veljače 2008. godine na temelju Stručne podloge za zaštitu kao i prijedloga granica zaštićenog područja koje je izradio Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP). Za vrijeme preventivne zaštite, na predmetnom području primjenjuju se sve odredbe Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05).

EKO info KKŽ / 29.07.2008.

Produljenje dozvola Gospodarenje otpadom šest mjeseci prije isteka

Izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (“Narodne novine” br. 60/08) osobe registrirane za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, odnosno gospodarenja posebnim kategorijama otpada, koje su dozvolu za gospodarenje otpadom ishodile sukladno odredbama članka 41. u svezi s odredbom članka 22. stavka 2. Zakona o otpadu