Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.07.2018.

OPUO postupak – ISTRAŽNE BUŠOTINE na istražnom prostoru geotermalne vode „Ferdinandovac – 1“, Općina Novo Virje i Općina Ferdinandovac, nositelja zahvata MB GEOTHERMAL d.o.o., Zagreb

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje o zahvatu iz sadržaja priloženog Elaborata zaštite okoliša s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku nadležnom tijelu za provođenje postupka – Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, sve kako je navedeno u Informaciji o postupku.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 11.07.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Jandrin grm“, Općina Novigrad Podravski

Nositelj zahvata, Općina Novigrad Podravski, podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta otpada „Jandrin grm“ na području Općine Novigrad Podravski u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 11.07.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Hatačanova“, Općina Virje

Nositelj zahvata, Općina Virje, podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta otpada „Hatačanova“ na području Općine Virje u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 22.06.2018.

Informacija o postupku razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s uvjetima iz NRT Zaključka za proizvodnju postojećeg postrojenja za objekte prerade plina u Molvama operatera INA d.d., Molve

Postupak razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s uvjetima iz NRT Zaključka za proizvodnju postojećeg postrojenja za objekte prerade plina u Molvama operatera INA d.d., Molve vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na čijim službenim Internet stranicama će biti objavljeni i drugi dokumenti vezani uz postupak

Javne rasprave - okoliš i priroda / 06.06.2018.

OPUO postupak – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sveta Ana i Mičetinac, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 04. srpnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Javne rasprave - okoliš i priroda / 25.05.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sirova Katalena, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 16. lipnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Javne rasprave - okoliš i priroda / 24.04.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suha Katalna, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 18. svibnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.03.2018.

Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – građevina za intenzivni uzgoj svinja na k.č.br.4256, k.o. Virje, Općina Virje nositelja zahvata FILAGRO d.o.o., Zagreb

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema uputi u priloženoj Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.02.2018.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – IZGRADNJA NASIPA SELNICA – DUBOVICA na području Koprivničko-križevačke (Općina Legrad) i Varaždinske županije, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje nasipa Selnica – Dubovica.