Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 18.05.2010.

Terenski obilazak Drave – ocjena o PUO postupku planiranih radova vodograđevina Hrvatskih voda

Povodom rješavanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš („screening“) zahvata Hrvatskih voda zatraženih prema Pododsjeku za zaštitu okoliša Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prošli utorak je obavljen terenski obilazak na lokacijama zahvata duž poteza rijeke Drave od botovskog mosta, uzduž desne obale te uz lijevoobalni nasip sve do mosta kod Repaša.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 14.05.2010.

Javna rasprava – Studija utjecaja na okoliš – Eksploatacija šljunka i pijeska na EP ”Pod brestom”, Općina Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATA EKSPLOATACIJA GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU POD BRESTOM, Općina Legrad“. Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 24. svibnja do 24. lipnja 2010. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-15,00 sati u prostorijama Općine Legrad.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 12.05.2010.

POZIV NA JAVNO IZLAGANJE – IZGRADNJA TERMOELEKTRANE na šumsku biomasu u Općini Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša, poziva na JAVNO IZLAGANJE u sklopu javne rasprave za STUDIJU UTJECAJA NA OKOLIŠ IZGRADNJE TERMOELEKTRANE NA DRVNU BIOMASU U OPĆINI KOPRINVIČKI IVANEC. Javno izlaganje održat će se srijedu, 19. svibnja 2010. u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec s početkom u 11,00 sati. Pisane primjedbe primaju se do 30. svibnja na adresi pozivatelja.

EKO info KKŽ / 28.04.2010.

Obilježavanje Dana planete Zemlja

Kišno vrijeme prepolovilo je broj onih koji su trebali, povodom obilježavanja međunarodnog Dana planete Zemlje čistiti Posebno zaštićeni biološko-geografski rezervat „Đurđevačke peske“. Ono nije smetalo učenicima četvrtih i petih razreda OŠ „Grgura Karlovčana“ i članovima Društva za uljepšavanje Grada Đurđevca „Roda“ koji su dobro obavili svoj zadatak.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 15.04.2010.

Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja na okoliš zahvata RCGO SZ Hrvatske – Piškornica, Koprivnički Ivanec

Međužupanijska komunalna tvrtka Piškornica d.o.o. podnijela je početkom travnja zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš (PUO) zahvata izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica (skraćeno:RCGO Piškornica) na području Općine Koprivnički Ivanec. RCGO Piškornica je centar za gospodarenje otpadom koji obuhvaća četiri županije – Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Varaždinsku.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 13.04.2010.

Zbrinjavanje azbestnog otpada

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, pola godine nakon izgradnje plohe za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu „Ivančino brdo“, dobilo je ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za sakupljanje, prijevoz i odlaganje azbestnog otpada za područje Koprivničko-križevačke županije.