SPUO

SPUO / 27.09.2016.

Konzultacije o utvrđivanju konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije

U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, nadležno upravno tijelo sukladno članku 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš organizira konzultacije koje će se održati 28. rujna 2016. godine u 11,00 sati u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, soba 28/I., Nemčićeva 5, Koprivnica.

Javni pozivi i natječaji / 06.09.2016.

Informacija o određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 160. Zakona o zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti […]