Prostorno uređenje i zaštita okoliša

EKO info KKŽ / 28.08.2008.

Preventivna zaštita rijeke Drave

Preventivnu zaštitu područja rijeke Mure i Drave u kategoriji – Regionalni park, Ministarstvo kulture je proglasilo 04. veljače 2008. godine na temelju Stručne podloge za zaštitu kao i prijedloga granica zaštićenog područja koje je izradio Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP). Za vrijeme preventivne zaštite, na predmetnom području primjenjuju se sve odredbe Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05).

Javne rasprave - okoliš i priroda / 27.08.2008.

Javni uvid u studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Zlatno jezero Općina Peteranec

Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije poziva na javni uvid/raspravu Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Zlatno jezero“ na području Općine Peteranec. SUO je izradio SPP d.o.o. iz Varaždina, a nositelj zahvata je „Zlatno jezero“ d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 9. iz Koprivnice.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.08.2008.

Pododsjek za zaštitu okoliša UOPUGZO poziva na javnu raspravu SUO – brza cesta, dionica Kloštar Vojakovački – Koprivnica – granica R. Mađarske

Pododsjek za zaštitu okoliša UOPUGZO poziva na javnu raspravu “Studije o utjecaju na okoliš – Brza cesta: Vrbovec – Križevci – Koprivnica – granica R. Mađarske, dionica Kloštar Vojakovački – Koprivnica – granica R. Mađarske. Javni uvid/rasprava u SUO u trajanju od 30 dana održati će se od 29. kolovoza do 29. rujna 2008. godine.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 29.07.2008.

Poziv svim izvorima otpadnih voda na prijavu emisija u vodama

Sve tvrtke, potencijalni onečišćivači, izvori emisije otpadnih voda na području Koprivničko-križevačke županije koji na osnovu vodopravne dozvole imaju propisano vršenje analiza sastava otpadnih voda, dužni su te podatke dostavljati u nadležno županijsko tijelo za zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša, temeljem Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine br. 35/08).

EKO info KKŽ / 29.07.2008.

Produljenje dozvola Gospodarenje otpadom šest mjeseci prije isteka

Izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (“Narodne novine” br. 60/08) osobe registrirane za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, odnosno gospodarenja posebnim kategorijama otpada, koje su dozvolu za gospodarenje otpadom ishodile sukladno odredbama članka 41. u svezi s odredbom članka 22. stavka 2. Zakona o otpadu

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 28.07.2008.

Plan gospodarenja otpadom u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2008-2015.

Plan gospodarenja otpadom u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2008-2015. usvojen na 22. Županijskoj skupštini 10. srpnja 2008. predviđa niz mjera koje je u predviđenom razdoblju potrebno provesti kako bi se odredbe propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske počele primjenjivati na lokalnoj razini sukladno njenim prostorno-gospodarskim uvjetima.