Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Zaštita okoliša i zaštita prirode / 15.04.2010.

Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja na okoliš zahvata RCGO SZ Hrvatske – Piškornica, Koprivnički Ivanec

Međužupanijska komunalna tvrtka Piškornica d.o.o. podnijela je početkom travnja zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš (PUO) zahvata izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica (skraćeno:RCGO Piškornica) na području Općine Koprivnički Ivanec. RCGO Piškornica je centar za gospodarenje otpadom koji obuhvaća četiri županije – Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Varaždinsku.

Zaštita okoliša i zaštita prirode / 13.04.2010.

Zbrinjavanje azbestnog otpada

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, pola godine nakon izgradnje plohe za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu „Ivančino brdo“, dobilo je ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za sakupljanje, prijevoz i odlaganje azbestnog otpada za područje Koprivničko-križevačke županije.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 07.04.2010.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodograđevina uređenja obale i zaštite od erozije na rijeci Dravi

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša daje slijedeću INFORMACIJU o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodograđevina uređenja obale i zaštite od erozije na rijeci Dravi, rkm 236 kod Legrada, rkm 216,5 kod Komatničke, rkm 215 kod Novačke, i rkm 233,3 kod Libanovca, Koprivničko-križevačka županija

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 25.03.2010.

Predstavnici Županije sudjelovali na stručnoj raspravi o prostornim planovima u Kaposvaru

Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Zlatko Filipović prisustvovali su u srijedu, 24. ožujka, u Kaposvaru na stručnoj raspravi vezanoj za izradu srednjoročnog prostornog plana županije Somogy. Na temelju sporazuma o suradnji između naših dviju zemljopisno povezanih županija smatra se opravdanim da susjedi međusobno usuglase različite teme koje sadrže prostorni planovi. To se posebno odnosi na prometnu infrastrukturu, vodno gospodarenje i zaštitu okoliša. Sastanku su bili nazočni i predstavnici Virovitičko-podravske županije.

EKO info KKŽ / 11.03.2010.

NATREG

Zaštićena područja predstavljaju temelj očuvanja biološke raznolikosti, ali ona ujedno predstavljaju i veliki potencijal socijalnog i gospodarskog napretka iako navedeni potencijal nije prepoznat u pozitivnom smislu već više kao određena kočnica i smetnja „normalnom“ životu. Cilj NATREG projekta je razvoj zajedničke transnacionalne strategije upravljanja u zaštićenim područjima. Za pilot područje Republike Hrvatske određeno je preventivno zaštićeno područje Regionalnog parka Mura – Drava na području Koprivničko-križevačke županije.

Zaštita okoliša i zaštita prirode / 11.03.2010.

NATREG – projekt u službi održivog upravljanja ekološki vrijednim pridravskim prostorom

U utorak, 9. ožujka 2010.god. održan je radni sastanak Pododsjeka za zaštitu okoliša sa predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije na kojem su prezentirani sadržaj i ciljevi NATREG projekta (link na www.natreg.com) Raspravljalo se o postojećoj problematici pilot područja te je zaključeno kako će ovaj projekt i izrađene prateće studije

Zaštita okoliša i zaštita prirode / 18.02.2010.

Edukacijska radionica Registra onečišćavanja okoliša u Gradskoj vijećnici u Koprivnici

Pododsjek za zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 09. i 10. veljače održao je edukacijsku radionicu Registra onečišćavanja okoliša u Gradskoj vijećnici u Koprivnici. Obveznici Registra onečišćavanja okoliša bili su podijeljeni u dvije skupine što zbog broja raspoloživih mjesta, što zbog tematskog koncepta radionice. Radionici je nazočilo oko osamdeset obveznika dostave podataka.