Dozvole za gospodarenje otpadom

Dozvole za gospodarenje otpadom / 28.01.2020.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom, GKP KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom na uvid u Elaborat gospodarenja  otpadom  trgovačkog  društva  GKP  KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, Koprivnica za lokaciju gospodarenja otpadom – kompostana Herešin, Marovska 22, Herešin, Grad Koprivnica, k.č.br. 7/4A (u katastru k.č.br.  95) i  7/3B (k.č.br.  97), k.o. Herešin.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 07.11.2019.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – HARTMANN d.o.o., za lokaciju gospodarenja otpadom Dravska ulica 13, Koprivnica

Pozivaju se stranke u postupku provjere okolnosti izdane dozvole i izmjene i dopune dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva HARTMANN d.o.o., Dravska ulica 13, 48000 Koprivnica.  

Dozvole za gospodarenje otpadom / 05.12.2018.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom – Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci.