Dozvole za gospodarenje otpadom

Dozvole za gospodarenje otpadom / 05.12.2018.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom – Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 20.07.2018.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – GKP KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica na lokaciji skladišta Mosna 15, Koprivnica

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva) na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 2. trgovačkog društva GKP KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 05.01.2018.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom – kompostana Herešin, k.o. Herešin, Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 73/17), u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, 48000 Koprivnica, OIB:41412434130, objavljuje poziv..

Dozvole za gospodarenje otpadom / 07.12.2017.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – proširenje na 4. plohu odlagališta “Piškornica”, Piškornica – sanacijsko odlagališta d.o.o., Koprivnički Ivanec

Trgovačko društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, OIB:97160346104 podnijelo je zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji odlagališta „Piškornica” u Koprivničkom Ivancu, dopuna 4. plohom odlagališta te je uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za skladištenje neopasnog otpada.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 31.10.2017.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – proširenje na 4. plohu odlagališta „Piškornica“, Piškornica – sanacijsko odlagališta d.o.o., Koprivnički Ivanec

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva..

Dozvole za gospodarenje otpadom / 16.10.2017.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom trgovačkom društvu MATVEJ d.o.o., Zagreb

pravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva MATVEJ d.o.o., Zagreb, Lonjička ulica 2a, OIB:21270912551 objavljuje P O Z I V..

Dozvole za gospodarenje otpadom / 12.05.2017.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom – BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničkokriževačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkom društvu BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, 48 267 Sveti Petar Orehovec, OIB:75434757177 objavljuje poziv..