SPUO

Javni pozivi i natječaji / 28.06.2018.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateške studije o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostorng plana Koprivničko-križevačke županije

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija) trajat će 30 dana, te započeti 15. listopada 2018. godine i završiti 15. studenog 2018. godine.

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 15.12.2017.

Poziv na 2. konzultacije – određivanje konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Poziva se javnost i zainteresirana javnost te javno-pravna tijela koja su sudjelovala u dostavi dopuna sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije na konzultacije radi dopune i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja Izmjena Prostornog plana na okoliš, ovisno o značaju problematike (otpad, HE, mineralne sirovine itd).

Javni pozivi i natječaji / 06.09.2017.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije – Poziv za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena Plana te mišljenja o sadržaju Strateške studije utjecaja Izmjena Plana na okoliš

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) pozivamo javno-pravna tijela na dostavu zahtjeva za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Izmjene Plana).

Javni pozivi i natječaji / 16.12.2016.

Obavijest o javnoj raspravi – Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.- 2020. godine s Nacrtom prijedloga ŽRS

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu na temelju članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 12, 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) te Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 147/14) u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš razvojne strategije objavljuje obavijest o JAVNOJ RASPRAVI o Strateškoj studiji utjecaja Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.

SPUO / 14.12.2016.

Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije na okoliš s Nacrtom prijedloga Županijske razvojne strategije na javnu raspravu

Na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13 i 78/15), članka 15. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08),