Važne obavijesti

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 10.06.2021.

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 14. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) u postupku Strateške procjene utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti […]

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 20.05.2021.

Poziv na  konzultacije  –  određivanje konačnog sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš  V. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

U tijeku prikupljanja zahtjeva za izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Izmjene Plana) temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode poziva javnost i zainteresiranu javnost na konzultacije radi usklađivanja […]

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 20.05.2021.

Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 160. Zakona o zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) i članaka 3. i 12. Uredbe o informiranju […]

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 19.05.2021.

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 63. i 64. stavak 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 3. i članak 31. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17.) te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke […]