Savjet mladih

Novosti / 30.04.2018.

Županijski savjet mladih organizirao obuku u suradnji s Udrugom gradova u RH i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Prošlog je vikenda u prostorijama Županijske uprave u organizaciji Županijskog savjeta mladih održana obuka za članova savjeta mladih koji djeluju na području Županije i druge zainteresirane sudionike, koju je provela Udruga gradova u Republici Hrvatskoj u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Javni pozivi i natječaji / 08.12.2017.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Javnim pozivom za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javni poziv) pokreće se postupak izbora za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet), a koji je osnovan kao savjetodavno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na područnoj (regionalnoj) razini.

Javni pozivi i natječaji / 05.12.2017.

Zaključak o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Poništava se Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije KLASA:021-06/17-03/3 i URBROJ: 2137/1-02/03-17-1 od 26. rujna 2017. koji je objavljen 5. listopada 2017. godine na web stranici Koprivničko-križevačke županije i u „Glasu Podravine i Prigorja“ broj 37. od 6. listopada 2017. godine.