Zahtjevi za izdavanje akata za područje ispostave u Križevcima

ISPOSTAVA U KRIŽEVCIMA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/1, za područje:

Grada Križevci,

Općina: Gornja Rijeka, Kalnik, Podravske Sesvete, Sv. Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec.