Druga smjena redovne dislokacije vatrogasaca u općini Konavle i na otoku Pagu

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, u četvrtak, 5. srpnja vatrogasci DVD-a Virje upućeni su na drugu smjenu redovnih dislokacija u općinu Konavle, dok su vatrogasci JVP-a Križevci upućeni na otok Pag.

Za potrebe dislokacije u općini Konavle osigurano je navalno vozilo koje posjeduje 4,5 m3 vode i 400 litara pjenila u vlasništvu DVD-a Virje. Vozilo je opremljeno Motorolom DM 4601, a u dislokaciji sudjeluju dva vatrogasca DVD-a Virje koja su opremljena propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara u objektima, kao i opremom za vezu.

Također, na temelju dogovora Grada Križevaca i Grada Paga, u kamp Straško upućena su dva vatrogasaca i vatrogasno vozilo iz JVP Križevci.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata.

Druga smjena dislokacije traje 15 dana, a očekuje se da će, kao i  prethodnih godina, redovne dislokacije završiti najkasnije do 30. rujna ove godine.

 

Služba ureda župana