Godišnji plan natječaja i javnih poziva kojima se financiraju projekti i programi organizacija civilnog društva u 2018. godini

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14.), a u svezi sa člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) Koprivničko-križevačka županija objavljuje Godišnji plan natječaja i javnih poziva kojima se financiraju projekti i programi organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije.

Godišnji plan natječaja i javnih poziva sadrži sljedeće podatke: naziv natječaja ili javnog poziva, okvirni broj planiranih ugovora, rok ostvarenja financijske podrške, okvirni datum raspisivanja kao i završetka natječaja i potpisivanja ugovora te ukupne iznose pojedinačnih natječaja ili javnih poziva koje će u 2018. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati 3 upravna odjela.

Godišnji plan natječaja i javnih poziva nalazi se u privitku, a informacije u njemu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

Upravni odjel za obrazovanje, znanost, kulturu, sport i nacionalne manjine