Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 20. Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva KKŽ za 2020. godinu.docx Preuzmi (docx, 12 KB)
document 21. .Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stipendiranju i kreditiranju studenata KKŽ za 2020. godinu.docx Preuzmi (docx, 13 KB)
document 22. Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.docx Preuzmi (docx, 18 KB)
document 23. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zajednice sportova KKŽ i realizaciji programske djelatnosti sporta u 2020. godini.docx Preuzmi (docx, 16 KB)
document 24. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture KKŽ i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture u 2020. godini Preuzmi (docx, 16 KB)
document 25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa odgoj, obrazovanje, kultura i drugi interesi građana za 2020. godinu.docx Preuzmi (docx, 16 KB)
document 26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u KKŽ za razdoblje od 2017.-2020. za 2020. godinu Preuzmi (docx, 18 KB)
document 27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u KKŽ za 2020. godinu.docx Preuzmi (docx, 15 KB)
document 28. Odluka o istupanju KKŽ iz Hrvatske mreže zdravih gradova.docx Preuzmi (docx, 15 KB)
document 29. Rješenje o imenovanju članova-članica i zamjenika članova-članica Savjeta za razvoj civilnog društva u KKŽ.docx Preuzmi (docx, 17 KB)
document 31. Zaključak o utvrđenju interesa i davanju suglasnosti na zakup bez natječaja poslovnog prostora Osnovne škole Koprivnički Bregi.docx Preuzmi (docx, 14 KB)
document 32. Odluka o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine KKŽ.docx Preuzmi (docx, 14 KB)