Toggle Title Preuzmi
pdf Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa KKŽ za razdoblje 2021. -.2025. za 2022. godinu Preuzmi (pdf, 5.36 MB)
pdf DODATAK I. – Izvod mjera/aktivnosti predviđenih Planom gospodarenja otpadom RH - ukratko realizacija za 2021. godinu, podaci iz pristiglih PGO JLS sa područja Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (pdf, 631 KB)
pdf Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području KKŽ i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2021 godinu Preuzmi (pdf, 311 KB)
pdf Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području KKŽ i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2021 godinu Preuzmi (pdf, 2.18 MB)
document Objedinjeni popis Planova gospodarenja otpadom i Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave za 2021. godinu Preuzmi (docx, 15 KB)
document 38. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)
document 39. Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, članova/članica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 20 KB)
document 36. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbor za vodno i komunalno gospodarstvo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)
document 37. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, umirovljenike i osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i socijalnu uključenost Županijske skupštine Koprivničko-križevačke žup Preuzmi (docx, 17 KB)
document 34. Odluka o isknjiženju nefinancijske imovine Preuzmi (doc, 51 KB)
document 35. Rješenje o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 18 KB)
document 32. Kodeks ponašanja članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 46 KB)
document 33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 31 KB)
document 30. Antikorupcijski program za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2022. do 2024. godine Preuzmi (docx, 37 KB)
document 31. Izmjene Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji Preuzmi (doc, 50 KB)
document 28. Zaključak o usvajanju Izvješća o rezultatima provedbe „Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014-2020.“ za 2021. godinu Preuzmi (docx, 15 KB)
document 29. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju Preuzmi (docx, 14 KB)
document 26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stipendiranju i kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 27. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja Tekućeg projekta T100101 Digitalna transformacija županijske uprave za 2021. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 24. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture u 2021. godini Preuzmi (docx, 17 KB)