Toggle Title Preuzmi
document 44. Zaključak o prihvaćanju Plana djelovanja civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 43. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje i isplatu dodatka za uspješnost na radu u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 56 KB)
document 42. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona te radne odjeće i obuće Preuzmi (docx, 20 KB)
document 41. Rješenje o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za pripremu i provedbu projekta „Adopting electric mobility in underserved rural and remote MED areas - RuralMED Mobility” Preuzmi (docx, 18 KB)
document 40. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice Preuzmi (docx, 16 KB)
document 39. Rješenje o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Koprivnica Preuzmi (docx, 15 KB)
document 38. Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2025. za 2023. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document KATALOG AKATA Preuzmi (docx, 155 KB)
document 37. Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije u 2024. godini Preuzmi (docx, 15 KB)
document 36. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prigovore u postupku dodjele sredstava udrugama Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 35.Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za obrazovanje Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 34. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja kojima se financiraju programi i projekti udruga Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 33. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 178 KB)
pdf ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. ZA 2023. GODINU Preuzmi (pdf, 338 KB)
pdf Prilog 1. Tablični predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi PP KKŽ 2023 Preuzmi (pdf, 5.34 MB)
pdf GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. ZA 2023. GODINU Preuzmi (pdf, 554 KB)
pdf Godišnji plan mjera za sprečavanje šteta od divljači na području KKŽ za lovnu godinu 2024.-2025. Preuzmi (pdf, 312 KB)
pdf Prilog 1. Obrazac za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja (O-GIPR v.1.1)_KKŽ za 2023. Preuzmi (pdf, 4.49 MB)
pdf Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije 2021.- 2027. za 2023.godinu Preuzmi (pdf, 402 KB)
pdf Prethodna ocjena za ekološku mrežu Seizmičko snimanje „GT Leščan-3D-2024“ na istražnom prostoru geotermalne vode Leščan na području Grada Đurđevca, Općine Kalinovac i Kloštar Podravski Preuzmi (pdf, 333 KB)