Toggle Title Preuzmi
document 14. Zaključak o usvajanju Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini Preuzmi (docx, 26 KB)
document 13. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Akcijskog plana sprječavanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2024. za 2022. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 12. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 22 KB)
document 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2022. godinu Preuzmi (doc, 31 KB)
document 10. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu javnoj ljekarničkoj ustanovi Ljekarne Koprivnica Preuzmi (docx, 15 KB)
document 9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 8. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 51 KB)
document 7. Odluka o podnošenju prijedloga i peticija građana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 24 KB)
document 6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 26 KB)
document 5. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela Preuzmi (docx, 25 KB)
document 4.5. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika/predsjednice, i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Preuzmi (docx, 15 KB)
document 4.4. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
document 4.3. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
document 4.2. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova  Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
document 4.1. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
document 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. Godine Preuzmi (docx, 13 KB)
document 2.12. Odluka o dodjeli zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 23 KB)
document 2.11. Odluka o dodjeli zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 23 KB)
document 2.10. Odluka o dodjeli zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 23 KB)
document 2.9. Odluka o dodjeli zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 23 KB)