02.11.2023.

Postupak javne nabave - Oprema za školske kuhinje

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30.10.2023. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/2023/S 0F2-0045561. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 20.11.2023., 09:00 sati.

Pročitano 1047 puta