Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
14.12.2022. Postupak javne nabave - Higijenski materijal za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač, za 2023.-2024.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.12.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0049339 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 3.1.2023., 09:00 sati.

Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
05.12.2022. Postupak javne nabave - Usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač, za 2023.-.2024.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 5.12.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0048057. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 23.12.2022., 9:00 sati.

Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
25.11.2022. Postupak javne nabave - Usluga izrade sustava za digitalno obrazovanje i digitalnih obrazovnih sadržaja

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25.11.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0046880. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 15.12.2022., 9:00 sati.

Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
21.11.2022. Postupak javne nabave - Usluga najma pisača za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2023.-2024. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.11.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0045789. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 13.12.2022., 9:00 sati.

Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
14.11.2022. Postupak javne nabave - Poštanske usluge za 2023. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.11.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S F21-0045110. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 29.11.2022., 9:00 sati.

Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
31.10.2022. Postupak javne nabave - Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31.10.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0043403. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 21.11.2022., 9:00 sati.

Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
27.10.2022. Postupak javne nabave - Radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.10.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0042725. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 16.11.2022., 9:00 sati.

Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
08.08.2022. Postupak javne nabave - Radovi rekonstrukcije sportskog igrališta OŠ Gola

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 08.08.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0031831. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 25.8.2022., 9:00 sati.

Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
21.07.2022. Postupak javne nabave - Oprema za Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji - ponovljeni postupak za grupu 8

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.7.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0028708. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 22.8.2022., 11:00 sati.

Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
20.07.2022. Postupak javne nabave - Idejni projekt za distributivni centar za meso

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20.7.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0029045. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 9.8.2022., 09:00 sati.


Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
18.07.2022. Postupak javne nabave - Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.7.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0028524. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 8.8.2022., 09:00 sati.

Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Prijave završene
11.07.2022. Postupak javne nabave - Oprema za Centar kompetentnosti u KKŽ - ponovljeni postupak za grupu 1

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.7.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0026655. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 9.8.2022., 09:00 sati.

Stranica 1 od 2