14.11.2022.

Postupak javne nabave - Poštanske usluge za 2023. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.11.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S F21-0045110. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 29.11.2022., 9:00 sati.

Pročitano 1781 puta