27.01.2023. Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski
Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski provodi se javnim uvidom u plan…
Stranica 2 od 4