Toggle Title Preuzmi
document OBJAVA za BESPLATNI prijevoz PRATITELJA Preuzmi (docx, 14 KB)
document Obrazac 1 - ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I PRAVA PO OSNOVI OŠTEĆENJA ORGANIZMA prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Preuzmi (docx, 15 KB)
document Obrazac 1 - Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske Preuzmi (doc, 117 KB)
document Obrazac 1 - Zahtjev za upis u Registar zaklada Republike Hrvatske Preuzmi (docx, 823 KB)
document Obrazac 1- Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoći za civilne stradalnike Dom. rata (2) Preuzmi (docx, 14 KB)
document Obrazac 1- Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike Dom. rata (3) Preuzmi (docx, 13 KB)
document Obrazac 2 - Podaci o zakladniku i tijelima zaklade Preuzmi (docx, 14 KB)
document Obrazac 2 - Popis osnivaca i osoba ovlastenih za zastupanje udruge Preuzmi (doc, 75 KB)
document Obrazac 2 - ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE POSEBNOG DODATKA prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Preuzmi (docx, 13 KB)
document OBRAZAC 2 OBAVIJEST O PRESTANKU RADA JPT (1) Preuzmi (docx, 18 KB)
document Obrazac 3 - ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA CIVILNIH INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I. DO IV. SKUPINE prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Preuzmi (docx, 13 KB)
document Obrazac 3 - Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske Preuzmi (doc, 123 KB)
document Obrazac 3 - Zahtjev za upis promjena u Registar zaklada Republike Hrvatske 1 Preuzmi (docx, 1.07 MB)
document OBRAZAC 3 OBAVIJEST O PROMJENI PODATAKA (1) Preuzmi (docx, 18 KB)
document Obrazac 4 - ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA ČLANA OBITELJI CIVILNE OSOBE POGINULE, UMRLE ILI NESTALE U DOMOVINSKOM RATU I PRAVA NA OBITELJSKU INVALIDNINU, POVEĆANU I UVEĆANU OBITELJSKU INVALIDNINU, ODNOSNO NOVČANU NAKNADU OBITELJSKE INVALIDNINE prema Zakon Preuzmi (docx, 16 KB)
document Obrazac 4 - Zahtjev za upis u registar stranih udruga u RH Preuzmi (doc, 76 KB)
document Obrazac 4 - Zahtjev za upis u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj Preuzmi (docx, 847 KB)
document Obrazac 5 - ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OBITELJSKU INVALIDNINU IZA SMRTI CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I. – IV. SKUPINE KOJI JE DO SMRTI BIO KORISNIK DODATKA ZA NJEGU I POMOĆ DRUGE OSOBE Preuzmi (docx, 15 KB)
document Obrazac 5 - Zahtjev za upis promjena u registar stranih uduga u RH Preuzmi (docx, 52 KB)
document Obrazac 5 - Zahtjev za upis promjena u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj Preuzmi (docx, 689 KB)