Toggle Title Preuzmi
document ZAHTJEV POKOP umrlog HB HRVI Preuzmi (docx, 16 KB)
document ZAHTJEV PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU OBRT Preuzmi (doc, 81 KB)
document ZAHTJEV PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE Preuzmi (doc, 86 KB)
document ZAHTJEV PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA OPG U Preuzmi (doc, 92 KB)
document ZAHTJEV PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU Preuzmi (doc, 91 KB)
document ZAHTJEV TURISTIČKI VODIČI Preuzmi (docx, 47 KB)
document Zahtjev upis fizicke osobe u Registar SD Preuzmi (doc, 62 KB)
document Zahtjev upis pravne osobe u Registar SD Preuzmi (doc, 61 KB)
document Zahtjev za brisanje fizicke osobe iz Registra SD Preuzmi (doc, 60 KB)
document Zahtjev za dodjelu brojčane oznake javnopravnom tijelu Preuzmi (doc, 42 KB)
document Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra SD Preuzmi (doc, 58 KB)
document ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDA O VISINI PRIMANJA Preuzmi (docx, 12 KB)
document ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O STATUSU HRVI Preuzmi (docx, 21 KB)
document Zahtjev za izvadak iz registra zaklada Republike Hrvatske Preuzmi (docx, 41 KB)
document Zahtjev za odobravanje sekundarne pravne pomoći ZOSPP Preuzmi (doc, 121 KB)
pdf Zahtjev za oslobadanje od sudjelovanja u pokricu dijela troskova zdravstvene zastite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 1 Preuzmi (pdf, 77 KB)
document ZAHTJEV ZA PRESTANAK ZADRUGE Preuzmi (docx, 117 KB)
document Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba Preuzmi (docx, 23 KB)
document ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Preuzmi (docx, 13 KB)
document Zahtjev za promjenu NAČINA isplate Preuzmi (docx, 17 KB)