Hrabri telefon protiv elektroničkog nasilja među učenicima

 

Dana 22. veljače 2018. godine u Zagrebu održana je edukacija „Elektroničko nasilje“, organizirana od strane Hrabrog telefona.  OŠ Fran Koncelak Drnje bila je pozvana kao predstavnica Koprivničko-križevačke županije.  Prema istraživanjima, sve više djece mlađe, čak i predškolske dobi, koristi Internet, no samo manji broj se smatra sigurnim na Internetu. S obzirom na sve češću pojavnost problema koji se dešavaju putem društvenih mreža, Škola je prepoznala projekt Hrabrog telefona kao priliku za promjenu.

Učiteljica Maja Solina i socijalna pedagoginja Renata Tišler su na edukaciji stekle dodatna znanja te će odabrati 8 učenika iz Škole koje će podučiti da budu Hrabri čuvari. Hrabri čuvari škole će educirati vršnjake o opasnostima koje Internet skriva i o posljedicama neprimjerenih načina korištenja Interneta, na satovima razrednika i kroz radionice. Na taj će način i svi učenici i učitelji biti osviješteni o problematici. Osim navedenog, održat će se i roditeljski sastanci putem kojih će roditelji biti upoznati s opasnostima i mogućnostima zaštite djece na Internetu.

Renata Tišler, socijalna pedagoginja i Ivan Pikivača, ravnatelj