Informacija o pokretanju postupka o prestanku zaštite spomenika prirode – Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem odredbe članka 13. stavka 1. i članka 128. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), objavljuje

INFORMACIJU
o pokretanju postupka prestanka zaštite spomenika prirode
Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije objavljuje Informaciju o pokretanju postupka o prestanku zaštite Spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom kojeg je Županijska skupština zaštitila Odlukom o proglašenju starog stabla lipe (Tilia L.) spomenikom prirode (KLASA:351-01/01-01/03, URBROJ:2137-23-02-7, od 28. ožujka 2002. god.).

Provesti će se javni uvid u trajanju od 30 dana i to u periodu od 13. ožujka do 13. travnja 2017. godine. Cjelovitu informaciju možete preuzeti ovdje.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif, v.r.