Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta Rješenja o okolišnoj okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada „PESKI“ u Đurđevcu, operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta Rješenja o okolišnoj okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada „PESKI“ u Đurđevcu, operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac dostupna je u privitku te na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje vodi postupak:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode